mgr Marek Hryć. Tłumacz przysięgły języka słowackiego


Idź do treści
wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości
(nr TP/82/12)

przyjmuje zlecenia na usługi w zakresie tłumaczeń poświadczonych i zwykłych:

  • tłumaczenia poświadczone ("przysięgłe") z jęz. słowackiego;
  • tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne z jęz. słowackiego i czeskiego;
  • tłumaczenia ustne - konsekutywne i a vista;
  • sporządzanie poświadczonych odpisów pism w jęz. słowackim;
  • sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń wykonanych przez inne osoby;
  • sprawdzanie i poświadczanie odpisów w jęz. słowackim wykonanych przez inne osoby.

"Tłumacz przysięgły jest obowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań
ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi
z przepisów prawa, a także do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności,
z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem (...)".


Zapraszam do współpracy,
Marek Hryć


Powrót do treści | Wróć do menu głównego